Re Alloys – producent żelazostopów
PL
EN
STAWIAMY NA EKOLOGIE

Proekologiczne działania są dla nas sprawą priorytetową. Dlatego też, na każdym etapie procesu produkcyjnego dbamy o możliwie maksymalne wykorzystanie odpadów produkcyjnych i jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne.

 

Wszystkie eksploatowane jednostki piecowe podłączone są do wysokosprawnej instalacji odpylającej zapewniającej należytą ochronę środowiska naturalnego. 


Zagospodarowujemy wszystkie powstające w trakcie produkcji odpady, między innymi żużel, który jest w całości sprzedawany i przerabiany na tłuczeń drogowy.


Ważnym elementem instalacji produkcyjnej zakładu jest Stacja Odnowy Wody, dzięki której wykorzystujemy zamknięty obieg wody przemysłowej. Wszystkie ścieki z terenu zakładu, zarówno przemysłowe, jak i bytowo-gospodarcze, kierujemy do Stacji Odnowy Wody, gdzie są oczyszczane do II klasy czystości, a następnie zawracane do ponownego obiegu.