PL
EN
REALIZOWANY PROJEKT
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, zintegrowanego algorytmu sterownia procesem wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w rezystancyjno – łukowych piecach elektrycznych piecowni IV w oparciu o holistyczny system kontroli parametrów procesu. (Akronim: ALGOR)

Maksymalizacja sprawności energetycznej sześcioelektrodowego pieca rezystancyjno-łukowego do wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwłaszcza układu zasilania pieca w energię elektryczną. (Akronim: PIEC XVI)

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji żelazokrzemu o zawartości krzemu min. 75% i ultraniskiej zawartości węgla max. 0,02%.(Akronim: RaFeSi) .

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji stopów żelaza z krzemem i glinem na bazie odpadów przemysłowych zwłaszcza pozyskiwanych z górnictwa (Akronim: FeSiAl).

Rafinowany ultraczysty żelazokrzemochrom o kontrolowanej zawartości węgla, azotu, tlenu i wodoru.

Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych.

Modernizacja instalacji odpylania piecowni III.

AUDYT PROCESU TECHNOLOGICZNEGO PIECOWNI IV, WEWNĘTRZNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I BUDYNKÓW oraz PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ