Re Alloys – producent żelazostopów
PL
EN
Odzysk energii

Firma RE ALLOYS zrealizowała innowacyjny projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.Z 35.11.Z)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG.01.04.00-24-005/09; POIG.04.01.00-24-005/09 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Założeniem projektu była poprawa efektywności energetycznej wytwarzania żelazokrzemu w gatunku FeSi75%, wytapianego w piecach elektrycznych łukowo-oporowych. Zakres projektu obejmował modernizację dwóch pieców hutniczych zakładu produkcyjnego, dostawę i montaż turbogeneratora oraz montaż kompletnego zespołu energetycznego do produkowania energii elektrycznej i cieplnej. Projekt został zrealizowany na bazie pionierskiej technologii, na którą licencję posiada firma European Silicon - www.europeansilicon.eu. Innowacyjna technologia firmy European Silicon zdobyła wyróżnienie w ramach XII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości w kategorii technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej. Ponadto, jest ona zgodna z Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT) dla procesu produkcji żelazokrzemu z odzyskiem ciepła z gazów poprocesowych.

 

Jednym z kluczowych aspektów wdrożonego projektu jest jego proekologiczny charakter, który przejawia się w obniżeniu emisji pyłów i gazów (NOX, SO2, i CO2) oraz energii cieplnej do atmosfery, stosowaniu paliw odnawialnych w procesie produkcji stopów krzemu, uzyskaniu statusu bezodpadowej produkcji energii elektrycznej.

Projekt miał również za zadanie zrealizować następujące cele produkcyjne i ekonomiczne:

  1. Zwiększenie zdolności produkcyjnych.
  2. Obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie strat energii elektrycznej
  3. Wytworzenie z ciepła odpadowych gazów poprocesowych:
    • energii cieplnej w postaci ciepłej wody użytkowej,
    • energii elektrycznej.
  1. Obniżenie kosztów wytwarzania FeSi75%.
  2. Osiągnięcie 90% uzysku pierwiastka podstawowego.
  3. Poprawa efektywności energetycznej procesu wytwarzania stopów krzemu.

Gwarancję skutecznej realizacji projektu dał silny zespół projektowy posiadający w swoich szeregach osoby o wysokich kompetencjach, dużym doświadczeniu technologicznym i produkcyjnym oraz konsultantów zewnętrznych, w skład których wchodzą naukowcy Politechniki Śląskiej. Firma posiada własny dział Badań i Rozwoju, którego celem było koordynowanie prac podczas fazy realizacji projektu, monitorowanie wyników i efektów wdrażanej inwestycji oraz pracę nad kolejnymi projektami inwestycyjnymi spółki.