Re Alloys – producent żelazostopów
PL
EN
Instalacja odpylania

Re Alloys Sp. z o.o. w 2014 roku zakończyła realizację projektu pt. „Modernizacja instalacji odpylania piecowni III”. Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Efektywne wykorzystanie energii część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw”.

W ramach projektu zmodernizowano układy zasilania elektrycznego 6 wentylatorów odciągowych gazów piecowni III i IV. Przedsięwzięcie umożliwiło zmianę sposobu regulacji wydajności wentylatorów  poprzez zmianę ich prędkości obrotowej. Efektem przeprowadzonej modernizacji jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a także redukcja emisji CO2. Spółka w pierwszym roku stosowania wdrożonego rozwiązania odnotowała oszczędność zużycia energii elektrycznej na poziomie 4675,09 MWh/rok oraz redukcję emisji CO2 o 4160,83 Mg/rok.