Re Alloys – producent żelazostopów
PL
EN
KONTAKT
REALIZOWANY PROJEKT
PRZETARGI

RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23
W imieniu i na rzecz Gemi Sp. z o.o z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23g,
ogłasza przetarg na:


„Zaprojektowanie oraz wykonanie robót związanych z przyłączeniem budynku GEMI do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701–5 Kodeksu Cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 26.04.2019r. o godz. 10.30 w siedzibie spółki Re Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Edyta Pejm, edyta.pejm@realloys.pl, tel. +48 515 775 313


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ - umowa
Załącznik nr 6 do SIWZ - umowa o zachowaniu poufnosci
Załącznik nr 7 do SIWZ - warunki techniczne przyłączenia
Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa przyłączeniowa
Załącznik nr 9 do SIWZ - mapa
Załącznik nr 1 do umowy - warunki techniczne przyłączenia
Załącznik nr 2 do umowy - umowa przyłączeniowa
Załącznik nr 3 do umowy - mapaDotyczy: Unieważnienie przetargu nieograniczonego pn. ”Scalenie wybranego zakresu spękań ścian w technologii Helifix”


Zarząd RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ pkt. XII, po wnikliwej weryfikacji złożonych ofert postanawia unieważnić przetarg pn. „Scalenie wybranego zakresu spękań ścian w technologii Helifix”. Mając nadzieję na dalszą współpracę pozostajemy z wyrazami szacunku.
Szanowni Państwo na prośbę oferentów przedłużamy termin składania ofert
do dnia 15.03.2019 do godziny 15:00


Re Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na :


„Wykonanie i dostawę elementów pieca XV”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego.

Otwarcie ofert odbędzie się 11.03.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie spółki Re Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Michał Faryna, michal.faryna@realloys.pl, tel. +48 690 118 273
Edyta Pejm, edyta.pejm@realloys.pl, tel. +48 515 775 313


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Umowa o zachowaniu poufności
Załącznik nr 5 - UmowaSzanowni Państwo na prośbę oferentów przedłużamy termin składania ofert
do dnia 19.02.2019 do godziny 15:00


Re Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na :


„Scalenie wybranego zakresu spękań ścian w technologii Helifix
w komorze autotransformatora pieca 23”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego.

Otwarcie ofert odbędzie się 18.02.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie spółki Re Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Edyta Pejm, edyta.pejm@realloys.pl, tel. +48 515 775 313
Tomasz Kopytko, tomasz.kopytko@realloys.pl


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufności
Załącznik nr 6 - Umowa
Załącznik nr 7 - Oświadczenie
Załącznik nr 8 - Koncepcja
Załącznik nr 9 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnejRE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na :


Program ochrony wodnych obiegów chłodzących


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu przetargowym zapraszamy do siedziby spółki (adres jw.) - Sekretariat I piętro, do podpisania dokumentu pod nazwą „Umowa o zachowaniu poufności”.


Termin składania ofert do dnia 19 lutego 2019 r. do godz. 11:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. przy ul. Cieszyńskiej 23,


Przystępując do przetargu Oferent zobowiązany jest do dnia 19 lutego 2019 r. wnieść wadium w wysokości 2000 PLN przelewem na rachunek bankowy :


77 1050 1230 1000 0090 3056 8332


Otwarcie ofert odbędzie się 19 lutego 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych w trybie niejawnym.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Zakres techniczny:
Jerzy Brzezina, tel.: 601 441 008, jerzy.brzezina@realloys.pl.
Procedura przetargowa:
Edyta Pejm, tel. 515 775 313, edyta.pejm@realloys.pl


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Umowa
Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufnościRe Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na:


„Wykonanie i dostawę osiemnastu płyt kontaktowych Ø 900 mm pieca XV”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701–5 Kodeksu Cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 08.02.2019r. o godz. 12.30 w siedzibie spółki Re Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Edyta Pejm, edyta.pejm@realloys.pl, tel. +48 515 775 313


Załączniki:
SIWZ PL
SIWZ ENG
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufności
Appendix 5 - NDARe Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na:


„Remont instalacji elektrycznej w budynku portierni głównej oraz budynku szatni łaźni centralnej”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701–5 Kodeksu Cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 17.12.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie spółki Re Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Weronika Rupik, weronika.rupik@realloys.pl, tel. +48 506 283 105


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Umowa o zachowaniu poufności
Załącznik nr 5 - Umowa
Załącznik nr 6 - przedmiarRe Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na:


„Remont pomieszczeń biurowych w budynku portierni głównej oraz budynku szatni łaźni centralnej”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701–5 Kodeksu Cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 17.12.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie spółki Re Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Weronika Rupik, weronika.rupik@realloys.pl, tel. +48 506 283 105


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Umowa o zachowaniu poufności
Załącznik nr 5 - Umowa
Załącznik nr 6 - przedmiarRe Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na:


„Usługa remontu ciągu namiarowania nr 2 w Piecowni IV”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701–5 Kodeksu Cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 15.11.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki Re Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Michał Faryna, michal.faryna@realloys.pl, tel. +48 690 118 273


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - Wzór Oferty wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Umowa
Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufnosciRe Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na:


„Modernizacja pieca XV – prace demontażowo - montażowe”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701–5 Kodeksu Cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 15.11.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki Re Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Michał Faryna, michal.faryna@realloys.pl, tel. +48 690 118 273


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - Wzór Oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Umowa
Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufnosciRe Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na:


„Modernizacja pieca XXIII – prace demontażowo - montażowe”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701–5 Kodeksu Cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 15.11.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki Re Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Michał Faryna, michal.faryna@realloys.pl, tel. +48 690 118 273


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - Wzór Oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Umowa
Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufnosciRe Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na:


„Wykonanie i dostawę ośmiu płyt kontaktowych Ø 1200 mm pieca XXIII”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701–5 Kodeksu Cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 12.10.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie spółki Re Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Michał Faryna, michal.faryna@realloys.pl, tel. +48 690 118 273


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - Wzór Oferty
Załącznik nr 1 - Wzór Oferty wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Umowa
Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufnosci
Tender Specifications! Uwaga w związku ze zwiększeniem zakresu prac zmieniły się: SIWZ, Zał 1, 4, 5

RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na:


„Wykonanie i dostawę elementów pieca XXIII”

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 12.10.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy. Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest:
Michał Faryna, michal.faryna@realloys.pl, tel. +48 690 118 273

Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - Wzór Oferty
Załącznik nr 1 - Wzór Oferty wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Umowa
Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufności! UWAGA przetarg na Usługę remontu ciągu namiarowania nr 1 w piecowni IV został unieważniony !

RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na:


„Usługa remontu ciągu namiarowania nr 1 w IV piecowni”

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 10.09.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy. Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osobą odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Weronika Rupik, weronika.rupik@realloys.pl, tel. +48 506 283 105

Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - Wzór Oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Umowa
Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufności! UWAGA ! Drodzy Państwo, uległ zmianie przedmiot zamówienia przetargu na „Modernizację pieca XXII – prace demontażowo-montażowe” – zakres prac został zwiększony o następujące punkty:
1. Regeneracja podestów spustowych
2. Regeneracja wozu kadziowego wolnobieżnego i przesuwnicy
3. Oporęczowanie dołu przesuwnicy
4. Uzupełnienie ubytków betonu dołu przesuwnicy
5. Wymiana kół linowych na poziomie 0

Prosimy o uwzględnienie poszerzonego zakresu prac przy przygotowywaniu oferty.


! Zmieniono termin skaładania ofert do dnia 10.08.2018 godz. 10:30 !

RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na:


„Modernizacja pieca XXII – prace demontażowo - montażowe”

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 31.07.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy. Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osobą odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Weronika Rupik, weronika.rupik@realloys.pl, tel. +48 506 283 105

Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - Wzór Oferty v2 - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Umowa
Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufnościRE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na:


„Wykonanie i dostawę elementów pieca XXII”

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 09.07.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy. Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osobą odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Edyta Pejm, edyta.pejm@realloys.pl, tel. +48 515 775 313

Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - Wzór Oferty
Załącznik nr 1 - Wzór Oferty - wersja edytowalna
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Umowa
Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufności! Termin otwarcia ofert uległ zmianie

RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg na:


„Wykonanie i dostawę szesnastu płyt kontaktowych Ø 1200 mm pieca XXII”

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 04.07.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy. Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osobą odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Edyta Pejm, edyta.pejm@realloys.pl, tel. +48 515 775 313

Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - Wzór Oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Załącznik nr 4 - Umowa
Załącznik nr 5 - Umowa o zachowaniu poufności! Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Oferenta, do przetargu nieograniczonego „Modernizacja pieca XVIII – prace demontażowo – montażowe”
Odpowiedzi.pdf

! Informujemy iż, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert do dnia 16.05.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat, I piętro.
Otwarcie ofert odbędzie się 16.05.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat, I piętro.

RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Modernizacja pieca XVIII – prace demontażowo - montażowe”

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu przetargowym zapraszamy do siedziby spółki(adres jw.) – Biuro Głównego Specjalisty ds. Remontów, II piętro, do odbioru materiałów przetargowych. Warunkiem odebrania materiałów przetargowych jest przedłożenie jednostronnie podpisanej umowy o zachowaniu poufności w dwóch egzemplarzach.


Termin składania ofert do dnia 09.05.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat, I piętro.

Otwarcie ofert odbędzie się 09.05.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat, I piętro.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy. Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osobami odpowiedzialnymi za udzielenie informacji są:
Pan Janusz Spendel – janusz.spendel@realloys.pl, tel. +48 508 431 954.
Pan Ksawery Malinowski - ksawery.malinowski@realloys.pl, tel. +48 509 986 528.


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - oświadczenie
Załącznik nr 4 - wzór umowy
Załącznik nr 5 - umowa o zachowaniu poufności! Dotyczy: Unieważnienie przetargu nieograniczonego pn. ”Wykonanie i dostawa elementów pieca XXIII”

Zarząd RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ pkt. XII, po wnikliwej weryfikacji złożonych ofert postanawia unieważnić przetarg pn. „Wykonanie i dostawa elementów pieca XXIII”.
Mając nadzieję na dalszą współpracę pozostajemy z wyrazami szacunku.


RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Remont dachu rozdzielni GSZ-1”

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 16.04.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, I piętro.


Termin składania ofert do dnia 16.04.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat I piętro.


Oferenci zobowiązani są do udziału w wizji lokalnej. Po zgłoszeniu uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej: tomasz.kopytko@realloys.pl Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej. Z wizji lokalnej zostanie sporządzona notatka służbowa – załącznik nr 7.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji:
Pan Tomasz Kopytko tomasz.kopytko@realloys.pl , tel. + 48 32 324 71 38.


Załączniki:
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 - Rysunek z zaznaczonym zakresem prac
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 7 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnejRE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wykonanie zasilania rezerwowego pompowni ppoż”

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 16.04.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, I piętro.


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu przetargowym zapraszamy do siedziby spółki (adres jw.) - Sekretariat I piętro, w celu przeprowadzenia niezbędnej wizji lokalnej


Termin składania ofert do dnia 16.04.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. przy ul. Cieszyńskiej 23.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji:
Pan Czesław Marcisz czeslaw.marcisz@realloys.pl , tel. + 48 32 324 71 06.


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - oświadczenie
Załącznik nr 4 - wzór umowy
Załącznik nr 5 - umowa o zachowaniu poufnościRE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Scalenie wybranego zakresu spękań ścian wewnętrznych w technologii Helifix w budynku rozdzielni GSZ-1”

Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.


Otwarcie ofert odbędzie się 13.04.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, I piętro.


Termin składania ofert do dnia 13.04.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat I piętro.


Oferenci zobowiązani są do udziału w wizji lokalnej. Po zgłoszeniu uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej: tomasz.kopytko@realloys.pl Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej. Z wizji lokalnej zostanie sporządzona notatka służbowa – załącznik nr 10.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji:
Pan Tomasz Kopytko tomasz.kopytko@realloys.pl , tel. + 48 32 324 71 38.


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - oświadczenie
Załącznik nr 4 - oświadczenie
Załącznik nr 5 - umowa o zachowaniu poufności
Załącznik nr 6 - wzór umowy
Załącznik nr 7 - oświadczenie
Załącznik nr 8 - oświadczenie
Załącznik nr 9 - koncepcja
Załącznik nr 10 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnejRE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wymianę 18 szt. okien w rozdzielni GSZ-1”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.Otwarcie ofert odbędzie się 09.04.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, I piętro.


Termin składania ofert do dnia 09.04.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat I piętro


Oferenci zobowiązani są do udziału w wizji lokalnej. Po zgłoszeniu uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej: czesław.marcisz@realloys.pl Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej. Z wizji lokalnej zostanie sporządzona notatka służbowa – załącznik nr 8.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Pan Tomasz Kopytko tomasz.kopytko@realloys.pl , tel. + 48 32 324 71 38

Załączniki:
Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 - zakres prac
Załącznik nr 4 - oświadczenie
Załącznik nr 5 - oświadczenie
Załącznik nr 6 - oświadczenie
Załącznik nr 7 - Dane techniczne okien (dostarcza oferent)
Załącznik nr 8 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej! Dnia 27.03.2018 została dodana pozycja w Zakresie Rzeczowym Zamówienia co za tym idzie zmienione zostały załączniki: SIWZ, Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 4 !


RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wykonanie i dostawę elementów pieca XVIII”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu przetargowym zapraszamy do siedziby spółki(adres jw.) – Biuro Głównego Specjalisty ds. Remontów, II piętro, do odbioru materiałów przetargowych. Warunkiem odebrania materiałów przetargowych jest przedłożenie jednostronnie podpisanej umowy o zachowaniu poufności w dwóch egzemplarzach.


Termin składania ofert do dnia 09.04.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat, I piętro.


Otwarcie ofert odbędzie się 09.04.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat, I piętro.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy. Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest:
Pan Janusz Spendel – janusz.spendel@realloys.pl, tel. +48 508 431 954.
Pan Ksawery Malinowski – Ksawery.malinowski@realloys.pl, tel. +48 509 986 528.
Pan Wojciech Kruszelnicki – wojciech.kruszelnicki@realloys.pl, tel. +48 786 866 043.

Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - oświadczenie
Załącznik nr 4 - wzór umowy
Załącznik nr 5 - umowa o zachowaniu poufnościRE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wzmocnienie stropu tunelu kablowego na terenie zakładu RE ALLOYS”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.Termin składania ofert do dnia 04.04.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych.


Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty (tj. projekt wzmocnienia stropu tunelu elektrycznego oraz mapa lokalizacji tuneli) zostaną przekazane po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności - załącznik nr 3.


Oferenci zobowiązani są do udziału w wizji lokalnej. Po zgłoszeniu uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej: czesław.marcisz@realloys.pl Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej. Z wizji lokalnej zostanie sporządzona notatka służbowa – załącznik nr 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Czesław Marcisz czeslaw.marcisz@realloys.pl , tel./fax + 48 32 324 71 06

Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - wzór umowy
Załącznik nr 3 - umowa o zachowaniu poufności
Załącznik nr 4 - oświadczenie
Załącznik nr 5 - oświadczenie
Załącznik nr 6 - oświadczenie
Załącznik nr 7 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej! RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert do zadania !


RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wykonanie i dostawę elementów pieca XXIII”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu przetargowym zapraszamy do siedziby spółki(adres jw.) – Biuro Głównego Specjalisty ds. Remontów, II piętro, do odbioru materiałów przetargowych. Warunkiem odebrania materiałów przetargowych jest przedłożenie jednostronnie podpisanej umowy o zachowaniu poufności w dwóch egzemplarzach.


Termin składania ofert do dnia 12.04.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat, I piętro.


Otwarcie ofert odbędzie się 12.04.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat, I piętro.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy. Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest:
Pan Janusz Spendel – janusz.spendel@realloys.pl, tel. +48 508 431 954.
Pan Wojciech Kruszelnicki – wojciech.kruszelnicki@realloys.pl, tel. +48 786 866 043.

Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - oświadczenie
Załącznik nr 4 - wzór umowy
Załącznik nr 5 - umowa o zachowaniu poufności! W dniu 19.03.2018 dodano załącznik informujący o zmianie zapisów umowy!

RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Modernizacja pieca XVI – prace demontażowo - montażowe”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu przetargowym zapraszamy do siedziby spółki(adres jw.) – Biuro Głównego Specjalisty ds. Remontów, II piętro, do odbioru materiałów przetargowych. Warunkiem odebrania materiałów przetargowych jest przedłożenie jednostronnie podpisanej umowy o zachowaniu poufności w dwóch egzemplarzach.


Termin składania ofert do dnia 05.04.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat, I piętro.


Otwarcie ofert odbędzie się 05.04.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23, Sekretariat, I piętro.


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy. Przetarg ten nie jest przetargiem organizowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest:
Pan Janusz Spendel – janusz.spendel@realloys.pl, tel. +48 508 431 954.
Pan Wojciech Kruszelnicki – wojciech.kruszelnicki@realloys.pl, tel. +48 786 866 043.

Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - oświadczenie
Załącznik nr 4 - wzór umowy
Załącznik nr 5 - umowa o zachowaniu poufności
Informacje o zmianie zapisów umowySzanowni Państwo, informujemy iż dnia 23.02.2018 roku zmieniono treść dokumentu SIWZ oraz załącznika nr 1- wzoru oferty a także załącznika nr 5 – wzoru umowy ramowej. W związku ze zmianą treści niniejszych dokumentów przedłużono termin składania ofert do dnia 07.03.2018r. do godziny 12:00


RE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Dostawy oleju transformatorowego Nynas Nytro Draco.”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.


Termin składania ofert do dnia 07.03.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. przy ul. Cieszyńskiej 23,


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Pan Dawid Majcher dawid.majcher@realloys.pl , tel./fax + 48 32 324 72 33


Załączniki:
SIWZ
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - oświadczenie
Załącznik nr 4 - wzór zamówienia
Załącznik nr 5 - wzór umowyRE Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Modernizacja instalacji sprężonego powietrza stacji GSZ-2”


Przetarg realizowany jest na podstawie art. 701-5 kodeksu cywilnego.


Termin składania ofert do dnia 16.02.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie spółki RE Alloys Sp. z o.o. przy ul. Cieszyńskiej 23,


Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.


Przetarg ten nie jest przetargiem organizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).


Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:
Pan Dawid Majcher dawid.majcher@realloys.pl , tel./fax + 48 32 324 72 33


Załączniki:
Zapytanie ofertowe
powrót

Re Alloys realizuje innowacyjny projekt pt. „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ciepłej wody użytkowej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.2 35.11.2)” współfinansowany z Euro- pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: POIG.01.04.00-24-005/09;

POIG.04.01.00-24-005/09.

więcej