Re Alloys – producent żelazostopów
PL
EN
KONTAKT
REALIZOWANY PROJEKT
Zapytania do projektów

27.11.2017 r.

Wynik postępowania na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie optymalizacji instalacji zasilania elektrycznego i sterowania linii produkcyjnej sześcioelektrodowego pieca elektrycznego rezystancyjno-łukowego  dla projektu pt.: „Maksymalizacja sprawności energetycznej sześcioelektrodowego pieca rezystancyjno-łukowego do wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwłaszcza układu zasilania pieca w energię elektryczną”


 

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Centrum Badawczo - Rozwojowego GLOKOR Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 27A, 44-100 Gliwice.

 

27.11.2017 r.

Wynik postępowania na opracowanie zintegrowanego algorytmu sterowania procesem wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w piecach łukowo - oporowych dla projektu pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, zintegrowanego algorytmu sterowania procesem wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w rezystancyjno-łukowych piecach elektrycznych piecowni IV w oparciu o holistyczny system kontroli parametrów procesu


 

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Centrum Badawczo - Rozwojowego GLOKOR Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 27A, 44-100 Gliwice. 


27.11.2017 r.

Wynik postępowania na przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie procesu technologicznego wytwarzania stopów krzemu dla projektu pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, zintegrowanego algorytmu sterowania procesem wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w rezystancyjno-łukowych piecach elektrycznych piecowni IV w oparciu o holistyczny system kontroli parametrów procesu”.


Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Politechniki Śląskiej - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice.23.11.2017 r.

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie badań procesu technologicznego wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w sześcioelektrodowym piecu rezystancyjno-łukowymi dla projektu pt.: „Maksymalizacja sprawności energetycznej sześcioelektrodowego pieca rezystancyjno-łukowego do wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwłaszcza układu zasilania pieca w energię elektryczną”

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Politechniki Śląskiej - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice.

08.11.2017 r.

Informujemy, iż zmianie uległ termin otwarcia ofert z 15.11.2017 r godz. 10:00 na 16.11.2017 r. godz. 10:00. dla zapytania ofertowego na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie badań procesu technologicznego wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w sześcioelektrodowym piecu rezystancyjno-łukowymi dla projektu pt: „Maksymalizacja sprawności energetycznej sześcioelektrodowego pieca rezystancyjno-łukowego do wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwłaszcza układu zasilania pieca w energię elektryczną” (Piec XVI).

Informacja

07.11.2017 r.

Re Alloys Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na na opracowanie zintegrowanego algorytmu sterowania procesem wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w piecach łukowo - oporowych dla projektu pt: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, zintegrowanego algorytmu sterowania procesem wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w rezystancyjno-łukowych piecach elektrycznych piecowni IV w oparciu o holistyczny system kontroli parametrów procesu”

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Zapytanie ofertowe

07.11.2017 r.

Re Alloys Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na na przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie procesu technologicznego wytwarzania stopów krzemu dla projektu pt: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, zintegrowanego algorytmu sterowania procesem wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w rezystancyjno-łukowych piecach elektrycznych piecowni IV w oparciu o holistyczny system kontroli parametrów procesu”

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Zapytanie ofertowe

07.11.2017 r.

Re Alloys Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie optymalizacji instalacji zasilania elektrycznego i sterowania linii produkcyjnej sześcioelektrodowego pieca elektrycznego rezystancyjno-łukowego dla projektu pt: „Maksymalizacja sprawności energetycznej sześcioelektrodowego pieca rezystancyjno-łukowego do wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwłaszcza układu zasilania pieca w energię elektryczną”

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Zapytanie ofertowe

07.11.2017 r.

Re Alloys Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie badań procesu technologicznego wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w sześcioelektrodowym piecu rezystancyjno-łukowymi dla projektu pt: „Maksymalizacja sprawności energetycznej sześcioelektrodowego pieca rezystancyjno-łukowego do wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwłaszcza układu zasilania pieca w energię elektryczną”

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Zapytanie ofertowe

19.04.2017 r.

Usługa prac badawczo – rozwojowych do projektu pt: „Innowacyjna technologia produkcji żelazokrzemu o zawartości krzemu min. 75 % i ultraniskiej zawartości węgla max. 0,02 %”
Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Politechniki Śląskiej - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice.

05.04.2017 r.

Re Alloys Sp. z o. o. zaprasza do złożenia ofert na zamówienie pt.

„Usługa prac badawczo – rozwojowych do projektu pt:
Innowacyjna technologia produkcji żelazokrzemu o zawartości krzemu min. 75 % i ultraniskiej zawartości węgla max. 0,02 %”


Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe pdf
Wzór umowy pdf
Załącznik do zapytania ofertowego docx

27.02.2017 r.

Wykonanie, dostawę i montaż elementów pieca XIV do projektu pt.:
„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji stopów żelaza z krzemem i glinem na bazie odpadów przemysłowych zwłaszcza pozyskiwanych z górnictwa"

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonych negocjacji, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę spółki Piecexport-Piecbud Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Budowlanych 8.


14.09.2016 r.

Usługa prac badawczo-rozwojowych do projektu pt:
„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji stopów żelaza z krzemem i glinem na bazie odpadów przemysłowych zwłaszcza pozyskiwanych z górnictwa” (Akronim: FeSiAl)

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Głównego Instytutu Górnictwa – Instytut Badawczy ul. Plac Gwarków 1, 40 – 166 Katowice.

09.02.2017

Re Alloys Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie, dostawa i montaż elementów pieca XIV

realizowanego w ramach projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji stopów żelaza z krzemem i glinem na bazie odpadów przemysłowych zwłaszcza pozyskiwanych z górnictwa". Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 działanie 1.2, Sektorowe programy B+R w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”.

Dokumenty do pobrania w pdf:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz formularzem oferty
Wzór umowy o zachowaniu poufności
Wzór umowy na wykonanie, dostawę i montaż elementów pieca XIV
Załącznik nr 1 – do umowy na wykonanie, dostawę i montaż elementów pieca XIV
Załącznik nr 2 – do na wykonanie, dostawę i montaż elementów pieca XIV
Uzupełnienie Zapytania ofertowego
Opis zmian do Zapytania ofertowego wprowadzonych w dniu 09.02.2017 r.
Zapytanie ofertowe uwzględniające zmiany wprowadzone w dniu 09.02.2017 r.
Uzupełnienie do Zapytania Ofertowego dokonane w dniu 09.02.2017 r.

powrót

Re Alloys realizuje innowacyjny projekt pt. „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ciepłej wody użytkowej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.2 35.11.2)” współfinansowany z Euro- pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: POIG.01.04.00-24-005/09;

POIG.04.01.00-24-005/09.

więcej