Re Alloys – producent żelazostopów
PL
EN
KONTAKT
REALIZOWANY PROJEKT

Re Alloys realizuje innowacyjny projekt pt. „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ciepłej wody użytkowej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.2 35.11.2)” współfinansowany z Euro- pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: POIG.01.04.00-24-005/09;

POIG.04.01.00-24-005/09.

więcej